Utbildningsdag om att förhindra ett barns död

I England görs regelbundet utredningar vid allvarliga tillbud eller dödsfall för barn. I Sverige säger Lex Bobby att en särskild barnskyddsutredning ska genomföras om ett barn dött på grund av våld eller annat brott och barnet har varit i behov av skydd. Socialstyrelsen utreder cirka 4 fall om året.

Räcker det?

Skulle vi behöva göra mer?

Vad kan vi göra i samverkan för att förhindra att barn riskerar att dö eller faktiskt dör? Välkommen på kostnadsfri utbildningsdag den 7 november. Mer information och anmälan.