Vägen framåt …

Till hösten 2024 kommer vi försöka återstarta en gemensam grupp för barn och föräldrar. När Unga Experter började 2015 hade vi både en sådan grupp och en separat grupp för tonåringar. Tanken är att barn från 8 års ålder som får vård på Barnsjukhuset blir unga experter. Föräldern är med och får dela med sig av sitt perspektiv. Vi har både gemensamma och uppdelade samlingar.

Vi vill också hjälpa BUP och Habiliteringen att starta grupper för unga som vill påverka sin vård. Vi ska samarbeta både med de verksamheterna och med en samordnare på Regionkontoret kring detta.

Du som läser detta och vill veta mer – hör av dig!