Möte 10 oktober – vad sa vi?

Unga Experter och några chefer från barnsjukhuset träffades på barnsjukhuset onsdag 10 oktober. Nästa möte blir i början av december.

Läs hela anteckningarna som PDF.

Unga Experter finns på Instagram

Vi som var med:

 • Unga experter: Otto, Ella, Ella, Erland och Kajsa. Återbud från: Embla, Hugo, Sid, Rasmus, Thyra, Lauryn och Olivia.
 • Chefer: Lotta A, Sara K, Klas E samt Maria L från Idékraft Lotten från CF-förbundet
 • Från Barnombudet kom Max och Martin

Bakgrund och framtid

 • Lotta A berättade om bakgrunden till Unga Experter och att Unga experter nu ska bli en tydlig del av arbetet på barnsjukhuset. De olika råden vi haft kommer att träffas ihop.
 • Vi ska satsa på att bli fler medlemmar och att unga från alla delar av barnsjukhuset ska få reda på att Unga Experter finns.
 • Frågor och förslag från mötena ska alla chefer få reda på men också ”Idékraft”. Personalen har nu också en Barnrättsgrupp som kommer samarbeta med Unga Experter.

Kontakt mellan mötena

 • Unga Experter finns på Instagram
 • Kanske en facebook-grupp för vuxna och föräldrar?
 • Kajsa och Embla är unga samordnare och håller kontakt med Unga Experterna mellan möten. Mejla dem på samordnare@ungaexperter.se

Frågor från vuxna i barnrättsgruppen

Vad ska Barnsjukhuset informera om inför ett besök?

 • Oftast kommer kallelsen med brev. Vanligast är att föräldern läser och berättar för barnet. Det står bara tid och plats i kallelsen. Skulle kunna stå mer där. De unga vill ha tydligare beskrivning i kallelsen om vad som ska göras på besöket och vilka andra som är med. Det kan ingå länkar till bildspel om undersökningen. Som det är nu går inga av de unga in på hemsidan inför besök.
 • En ung expert önskar tips på ny teknik och hjälpmedel som är på gång. Helst prata om det under besöket. Diabetesförbundets tidning riktar sig mest till vuxna. Anpassad information behövs.
 • Det är vanligt att barnet och föräldern skriver ned punkter inför besöket, som de vill prata om.
 • En ung expert vill få reda på om det är någon annan från sjukhuset med på mötet, typ någon läkarstudent. Om det inte kan stå i kallelsen borde en få frågan i väntrummet.
 • SMS kan gå ut som kallelse eller påminnelse. Det kan unga be om på mötet.
 • För de som ligger inne på avdelning finns ett häfte som delas ut. Borde kanske finnas ett liknande för de som går på besök på mottagning.

Frågor från barn genom Idékraft

Sockerfri efterrätt går inte att välja på barnsjukhuset

 • Vanliga efterrätter med vissa sötningsmedel.
 • Stevia blir inte gott. Men Canderel är ok.
 • För den som nyligen fått diabetes är det bra med sockerfritt, men annars vet patienten hur den kan göra med insulinet. Unga Experterna kom inte på några bra sockerfria efterrätter, utan socker.

Förbättra väntrummen, när alla leksaker tagits bort

 • Leksaker och liknande är en smittorisk. För att händer och munnar smittar.
 • Unga Experterna föreslog att väggar och tak kan göras snyggare och mer intressanta. Måla dem med mönster och motiv. Martin nämnde Brännskade-avdelningen som ett bra exempel.
 • Kanske också ha ljud som går att lyssna på.