Möte med nya kontaktpersonen från Barnsjukhuset

31 januari hade Unga Experter möte och åt goda pizzor.

Vi hade besök av Jenny som är gruppens nya kontaktperson på Barnsjukhuset. Martin från Barnombudet deltog också.

  1. Ungdomarna i gruppen ska bli fler. Barnsjukhuset ska hjälpa till genom att påminna de som jobbar på sjukhuset att tipsa ungdomar om Unga Experter. Vi ska ta fram en ny liten info-lapp som kan delas ut.
  2. Jenny pratar med cheferna på barnsjukhuset så de kommer ihåg att skicka frågor till Unga Experter. Vi diskuterade om ”Idékraft” kan användas för att skicka och ta emot frågor.
  3. En del av barnsjukhuset (Folke Bernadotte) ska byta lokaler och vill göra en barnkonsekvensanalys. Unga Experter hjälper till.
  4. Barnsjukhuset ska börja använda materialet ”Delaktighetsboken”. Det är en bok som kan fyllas i av den unga patienten och vården tillsammans. Unga Experter ska vara med och tycka till innan den börjar användas.
  5. När en ung patient blir vuxen och lämnar barnsjukhuset. En i gruppen har fått en bra sammanställning av sin läkare. När hon träffar sin nya läkare i vuxenvården kan hon visa upp det hon vill av det. Det känns bra. Olika patienter kan vilja ha olika stöd i övergången till vuxenvården.
  6. Det finns en ny stor hemsida om barn i sjukvården www.mediprep.se Vi kollade på den lite snabbt och vill gärna höra vad ni tycker. Vad tycker ni?
  7. Hur gammal ska man vara eller får man vara i Unga Experter? Ja, det bestämmer ju vi i gruppen, men vi diskuterade det för att några i gruppen fyller 18 år i år. Vi ska diskutera detta mer, men funderar på om det är ok så länge man går på gymnasiet. Någon undre ålder har vi inte men typ 8-10 år är nog bra åtminstone. Vi pratade också om hur gammal den unga samordnaren ska vara? Kan han eller hon vara äldre, typ 20 år eller mer? Som det är nu är hon medlem i gruppen och alltså under 18 år.
  8. Enkäten om digitala vårdmöten. Barn och ungdomar kan svara på en kort enkät om att vara i ett digitalt möte med vården. Hjälp oss sprida denna! Länk till sidan.
  9. Våren 2023 hoppas vi på fler spännande studiebesök, bland annat till ambulanshelikoptern.