Socialstyrelsen hälsar på!

(mötet med barn, föräldrar och tonåringar ställdes in så texten nedan gäller bara experterna i diabetesgruppen)

Hej alla i råden för barn, föräldrar och tonåringar och ni med diabetes 1.

Socialstyrelsen har hört talas om våra expertgrupper och vill komma och träffa er. Thomas jobbar där och vi har samarbetat tidigare. Nu arbetar han med att ta fram bra modeller för dialog för barn och unga.

Thomas vill möta vårt råd för barn/föräldrar och tonåringar den 2 oktober – men det får bli över Skype. Han räknar med att kunna komma till slutet av mötet med rådet för unga med diabetes den 3 okt. Han skriver såhär:

  • Socialstyrelsen har ett stort projekt om bättre sätt att prata med barn och unga i sjukvården
  • Socialstyrelsen vill höra om detta direkt från barn och unga
  • Efter vårt möte hoppas Thomas få ringa eller intervjua några av er enskilt. Kanske redan direkt efter vårt möte.