Här listar vi alla ärenden Unga Experter arbetar med eller har arbetat med.

Kontakt

Martin Price

Barnrättslig rådgivare för Region Uppsala

018 700 99 32

martin.price@barnombudet.se

Martin arbetar med barnets rättigheter i hälso-/sjukvård och i regionens andra verksamheter, samt med stödärenden.

Barnombudet

Ett lokalt, fristående barnombud

Barnombudet är en ideell förening. Vi arbetar lokalt, regionalt och nationellt, alltid nära barn. Vårt kontor ligger i Uppsala.

Vi har idéburet offentligt partnerskap med Uppsala kommun och Region Uppsala.

Vi är helt fristående från kommun, region och stat. Det ger oss stora möjligheter att agera för barns och ungas rättigheter.

Kontakt

Sociala medier

FacebookInstagramLinkedin

  • Ärenden märkta med en guldstjärna är redan genomförda.
  • Ärenden som har en silverstjärna är pågående.
  • De märkta med en bronsstjärna har vi börjat arbeta med, men de har inte tagits vidare.