Bättre läkemedel

Rådet har under 2021 samarbetat med Mattias Paulsson, apotekare på Akademiska Sjukhuset. Vi har genom detta fått besöka Uppsala Biomedicinska Centrum. Där fick vi dels veta mer om olika maskiner och metoder för att tillverka läkemedel, både nu och i framtiden, men även tycka till om hur medicin bäst bör utformas för att underlätta för patienten. Detta skulle till exempel kunna vara en viss form eller färg på tabletter. Ett väldigt spännande samarbete och område som vi gärna gör mer inom i framtiden.