Kallelser

Under våren har ett samarbete mellan Unga Experter, Martin från Barnombudet och kommunikatörer på Akademiska sjukhuset inletts. Martin har presenterat förslag på kallelser och rådet har sedan tyckt till. För kallelser till yngre eller besök man inte tidigare varit på så var vi överens om att mycket information, bilder och kanske även en karta eller annan information om hur man tar sig till avdelningen är det allra bästa. Ett annat förslag var att ha länkar till ytterligare information på sjukhusets hemsida för den som vill veta ännu mer. Synpunkterna har tagits vidare och just nu väntar vi på svar kring förslagen.