Barnrättsdagarna

Tre av rådets medlemmar har deltagit på en filminspelning inför Barnrättsdagarna 2021. Konferansen sändes den 14:e och 15:e september med temat Varje barns rätt till bästa uppnåeliga hälsa. Det blev totalt fyra filmer som visades under de två dagarna. Filmerna finns att titta på genom denna länk:

Filmer från Barnrättsdagarna 2021