Läkarstudenter vid läkarbesök

Många av de unga i rådet har erfarenheter av att få frågan om ifall en läkarstudent kan delta på läkarbesöket samtidigt som läkarstudenten står i rummet. Det blir då väldigt svårt att säga nej för den unga. Problemet har tagits upp med en chef på barnsjukhuset och ska diskuteras bland de som ansvarar över detta. Just nu väntar rådet på svar.