Diabetesslingan

Diabetesslingan var ett av de tidigare ärendena i rådet och riktar sig till unga med diabetes. Slingan är som en tidslinje med pratbubblor där varje bubbla innehåller något viktigt som händer i livet om man har diabetes som ung. Tanken är att den unga och läkaren tillsammans kan diskutera slingan allt eftersom patienten blir äldre. Rådet har fått vara med och tycka till om slingans innehåll samt gett egna förslag på vad den kan innehålla för att bli så bra som möjligt. Idag används slingan av diabetesläkare på barnsjukhuset. Mer info finns länkat här:        youtube.com