Bra grejer vi gjort på senare tid

Du är väl med oss och ser till att varje barns rättigheter funkar på riktigt? Det här är något av det vi gjort på senare tid.

Kontakt

Lisa Skiöld

Verksamhetschef

018 700 99 31
lisa.skiold@barnombudet.se

Lisa arbetar med samverkan, påverkan och information, samt med stödärenden.

Hon är verksamhetschef och personalansvarig.

Lisa är också ordförande i Barnskyddsrådet.

Barnombudet

Ett lokalt, fristående barnombud

Barnombudet är en ideell förening. Vi arbetar lokalt, regionalt och nationellt, alltid nära barn. Vårt kontor ligger i Uppsala.

Vi har idéburet offentligt partnerskap med Uppsala kommun och Region Uppsala.

Vi är helt fristående från kommun, region och stat. Det ger oss stora möjligheter att agera för barns och ungas rättigheter.

Kontakt

Sociala medier

FacebookInstagramLinkedin

Helhetsperspektivet

Vi ser barnrätten brett. Då kan vi bidra med fler perspektiv och knyta samman verksamheter som annars inte mötts.

Från kunskap till handling

För att barnets rättigheter ska funka på riktigt krävs kunskap, insikt och handling. Vi ger förutsättningarna så att alla länkar i den kedjan håller.

  • 2023 har vi utbildat personer som möter barn för att de ska känna till mer om barns utsatthet på nätet.
  • På vår nya webbplats är det ännu enklare att hitta rätt hjälp för barn och familjer som behöver stöd.
  • Vi träffar hundratals barn varje år. Under våra barnrättslektioner lär de sig hur de kan arbeta på ett demokratiskt sätt för att förändra sin skola och samhället.

Barns och ungas röster

För att skapa ett demokratiskt, fredligt och hållbart samhälle behöver barns och ungas röster höras.

  • Vi fortsätter driva Word – Sveriges äldsta lokala ungdomsmagasin som ges ut på papper sedan 2006. Gymnasieungdomarna i redaktionen lär sig journalistik, läsarna får en känsla av sammanhang för sin stad och beslutsfattare får en bild av vad som är viktigt för unga.
  • Hos oss får sommarjobbande ungdomar driva viktiga frågor. 2023 påverkade de politikerna så att alla under 20 år får åka gratis med UL  sommaren 2024.

Påverkan

Vi uppmärksammar allmänhet, verksamheter och beslutsfattare på problem – och bidrar med konstruktiva lösningar.

  • 2023 drev vi frågan om kostnadsfri akutsjukvård för alla barn som bor i Sverige. Vårt arbete uppmärksammade riksdagens justitieutskott på att lagen behöver ändras. 2024 fick ansvarig minister en skriftlig fråga.

Stöd oss direkt

Swish 123 9008624 | Bankgiro 900-8624
Din gåva går till vårt arbete med att varje barns rätt ska funka i verkligheten.

Bli medlem i Barnombudet

Gör som Gunilla – ta ställning för varje barns rätt! Bli medlem i föreningen Barnombudet.

Bli medlem nu

Bidra som företag eller organisation

Vill ditt företag eller din organisation ta ställning för barns rättigheter? Bra! Vi vill gärna arbeta för en hållbar samhällsutveckling tillsammans med er.

Läs om vad du kan göra

Ett barn viskar i ett annat barns öra. Illustration.

Om vår verksamhet

Vill du läsa mer om oss innan du bestämmer dig? Inga problem.

Om oss, vad vi gör och varför