Bildstöd inför vårdbesök

Bildstöd gör vårdbesöken bättre för barn.

Kontakt

Martin Price

Barnrättslig rådgivare för Region Uppsala

018 700 99 32

martin.price@barnombudet.se

Martin arbetar med barnets rättigheter i hälso-/sjukvård och i regionens andra verksamheter, samt med stödärenden.

Barnombudet

Ett lokalt, fristående barnombud

Barnombudet är en ideell förening. Vi arbetar lokalt, regionalt och nationellt, alltid nära barn. Vårt kontor ligger i Uppsala.

Vi har idéburet offentligt partnerskap med Uppsala kommun och Region Uppsala.

Vi är helt fristående från kommun, region och stat. Det ger oss stora möjligheter att agera för barns och ungas rättigheter.

Kontakt

Sociala medier

FacebookInstagramLinkedin

Inför besök på BVC

Foldrarna nedan skickas hem till alla barn inom Region Uppsala som ska på besök hos BVC. Vi har tagit fram materialet i samarbete med barnhälsovården.

Inför besök hos Folktandvården

Framtaget av Region Uppsala i samarbete med Barnombudet.

Inför provtagning

Framtaget av Region Uppsala i samarbete med Barnombudet.

Affisch för väntrum i primärvården

Framtaget av Region Uppsala i samarbete med Barnombudet.