Samverkansdag för studenter

Samverkansdagen När du misstänker att ett barn far illa är en studiedag på Uppsala universitet om interprofessionell samverkan när ett barn far illa.

Vid varje tillfälle träffas cirka 300 blivande läkare, psykologer, sjuksköterskor och socionomer och lär av och om varandra.

Kontakt

Martin Price

Barnrättslig rådgivare för Region Uppsala

018 700 99 32

martin.price@barnombudet.se

Martin arbetar med barnets rättigheter i hälso-/sjukvård och i regionens andra verksamheter, samt med stödärenden.

Barnombudet

Ett lokalt, fristående barnombud

Barnombudet är en ideell förening. Vi arbetar lokalt, regionalt och nationellt, alltid nära barn. Vårt kontor ligger i Uppsala.

Vi har idéburet offentligt partnerskap med Uppsala kommun och Region Uppsala.

Vi är helt fristående från kommun, region och stat. Det ger oss stora möjligheter att agera för barns och ungas rättigheter.

Kontakt

Sociala medier

FacebookInstagramLinkedin

En utbildningsdag för bättre samverkan

Studiedagen När du misstänker att ett barn far illa förenar kunskap, tillit och öppenhet för vad som är barnets bästa.

Mer info och program