På banan – Barnombudets ledarutbildning för idrottsföreningar

Med På banan hittar vi tillsammans vägar för att barn som utövar sport ska känna sig inkluderade och mer delaktiga.

Efter utbildning i På banan är föreningens ledare tryggare i sin roll och har fått ökad kunskap och fördjupad förståelse för hur barnets rättigheter kan fungera i verksamheten.

Kontakt

Lisa Skiöld

Verksamhetschef

018 700 99 31
lisa.skiold@barnombudet.se

Lisa arbetar med samverkan, påverkan och information, samt med stödärenden.

Hon är verksamhetschef och personalansvarig.

Lisa är också ordförande i Barnskyddsrådet.

Kontakt

Karin Mellin

Förstärkare

018-700 99 37

karin.mellin@barnombudet.se

Karin arbetar med att stärka barns och ungas röster. Hon arbetar också med stödärenden och har hand om regionens sommarjobbare.

Barnombudet

Ett lokalt, fristående barnombud

Barnombudet är en ideell förening. Vi arbetar lokalt, regionalt och nationellt, alltid nära barn. Vårt kontor ligger i Uppsala.

Vi har idéburet offentligt partnerskap med Uppsala kommun och Region Uppsala.

Vi är helt fristående från kommun, region och stat. Det ger oss stora möjligheter att agera för barns och ungas rättigheter.

Kontakt

Sociala medier

FacebookInstagramLinkedin

… de första 3 avsnitten var ganska ögonöppnande och jag förstod mer vad det innebär att vara en ledare.

Är din förening en trygg plats för barn? Vår utbildning i ledarskapsfrågor för barn- och ungdomsledare i föreningar består av flera pass med ämnen som bemötande, normer, ätstörningar och droger och dopning. Grundupplägget är anpassat för idrottsföreningar men går att justera efter behov och önskemål.

Superbra och jag fick lära mig mycket om olika diagnoser och det ändrade mina normer emot dessa diagnoser.

Exempel på kursinnehåll

Innehåll och omfattning kan anpassas med utgångspunkt i föreningens behov.

  • Lära känna, trygghet och trivsel
  • Bemötande – på sociala medier och i verkligheten
  • Kroppsrespekt, självkänsla och droger
  • Bemötande och likarättsfrågor
  • Ätstörningsproblematik, självkänsla, neuropsykiatrisk problematik
  • Orosanmälningar, handledning, repetition och utvärdering

Tidsåtgång

  • Varje kurstillfälle är cirka 2,5 ­timme och innehåller föreläsning, workshop och samtal.
  • Till­fällena kan spridas över flera ­ter­miner.

Prisbild

• 1-3 avsnitt: 4000 kr/avsnitt
• 3-6 avsnitt: 3000 kr/avsnitt. För hela serien blir det därmed 19 200 kr.
• Ingen moms tillkommer.