Om bra dialoger med barn

Med det här häftet vill vi berätta om några av de bästa metoderna för att möta och lyssna på barn och unga.

Kontakt

Martin Price

Barnrättslig rådgivare för Region Uppsala

018 700 99 32

martin.price@barnombudet.se

Martin arbetar med barnets rättigheter i hälso-/sjukvård och i regionens andra verksamheter, samt med stödärenden.

Barnombudet

Ett lokalt, fristående barnombud

Barnombudet är en ideell förening. Vi arbetar lokalt, regionalt och nationellt, alltid nära barn. Vårt kontor ligger i Uppsala.

Vi har idéburet offentligt partnerskap med Uppsala kommun och Region Uppsala.

Vi är helt fristående från kommun, region och stat. Det ger oss stora möjligheter att agera för barns och ungas rättigheter.

Kontakt

Sociala medier

FacebookInstagramLinkedin

Innehåll:

Barn och unga som:

  • Patient – vid besöket
  • Patient – under besöket
  • Patient – efter besöket
  • Anhörig till vuxen patient
  • Medborgare

Broschyren producerades 2014.