NPF, skola och socialtjänst

I detta poddavsnitt hörs röster från personer som är engagerade i att förbättra tillvaron för barn och unga med NPF. Fokus är främst på skolan, eftersom alla barn är där – eller åtminstone borde vara där, om allt funkade som det borde.

Podden Rätt som en plätt

”Rätt som en plätt – barnrätt på vårt sätt” är podden som berättar om hur vi på Barnombudet arbetar med barnets rättigheter och barnkonventionen – och hur andra gör (eller inte gör).

 
Kontakta Lisa eller Sofie med rutan här bredvid, eller på rattsomenplatt@barnombudet.se

Kontakt

Rätt som en plätt

Rätt som en plätt görs av Lisa Skiöld och Sofie Juhlin.

rattsomenplatt@barnombudet.se

Barnombudet

Ett lokalt, fristående barnombud

Barnombudet är en ideell förening. Vi arbetar lokalt, regionalt och nationellt, alltid nära barn. Vårt kontor ligger i Uppsala.

Vi har idéburet offentligt partnerskap med Uppsala kommun och Region Uppsala.

Vi är helt fristående från kommun, region och stat. Det ger oss stora möjligheter att agera för barns och ungas rättigheter.

Kontakt

Sociala medier

FacebookInstagramLinkedin

Medverkande är: Karin Öhagen (med egen erfarenhet av att ha NPF i skolan), Malin Rentzhog (socialsekreterare, på socialförvaltningen Uppsala kommun), Michael Jestin (ombudsman på föreningen Funktionsrätt Uppsala kommun), Jeanette Nordin (brukarombud på Uppsala kommun), Ann-Marie Wedjesjö (styrelseledamot i Attention), Kajsa Grev-Jolstedt (specialpedagog, centrala elevhälsan på Uppsala kommun) Podden finns på SpotifyItunes och på boiu.se/podd