Dialogkartan

Beslutsfattare måste ta reda på vad unga tycker i frågor som rör dem. Men hur gör du? Och vad gör du med åsikterna sedan? Barnombudets Dialogkarta är ett bra verktyg för att genomföra riktigt bra dialoger med barn och unga.

Kontakt

Lisa Skiöld

Verksamhetschef

018 700 99 31
lisa.skiold@barnombudet.se

Lisa arbetar med samverkan, påverkan och information, samt med stödärenden.

Hon är verksamhetschef och personalansvarig.

Lisa är också ordförande i Barnskyddsrådet.

Kontakt

Karin Mellin

Förstärkare

018-700 99 37

karin.mellin@barnombudet.se

Karin arbetar med att stärka barns och ungas röster. Hon arbetar också med stödärenden och har hand om regionens sommarjobbare.

Dialogkartan hjälper er att kvalitetssäkra barndialoger. Den kan användas i allt från enkla informationsinsatser till att ge barn delaktighet i stora, komplexa frågor.

Varje barndialog har specifika utmaningar. Kartan hjälper dig att

  • få syn på tidsramar,
  • se möjligheter och risker, och
  • ger en tydlig bild av vad som behöver göras, och när.

Utbildning

Vi erbjuder utbildning i Dialogkartan. Efter utbildning kan den användas fritt inom verksamheten.