Barns och ungas tankar om pandemin och framtida kriser

Våren 2022 genomförde vi ett antal dialoger med barn och unga om hur de såg på coronapandemin. Vad var dåligt – och vad var bra? Resultatet är bland annat ett antal tips om hur vuxenvärlden i allmänhet och beslutsfattare i synnerhet bör agera i nästa kris.

Dialogerna var en komplettering till en enkätstudie som genomfördes våren 2021 av forskargruppen Chap vid Uppsala universitet i samarbete med Barnombudet.