Zarnigor – mångfaldsstudier

Hej! Zarnigor heter jag och är praktikant på  Barnombudet i Uppsala län under vårterminen. Jag går kandidatprogrammet i mångfaldsstudier på Stockholms universitet. Jag ser fram emot att få praktisera det jag lärt mig under mina tre år på universitetet. Min utbildning har varit väldigt teoretisk och det ska bli intressant att få en inblick i hur intersektionella och normkritiska perspektiv kan appliceras i ett faktiskt förändrings- och likarättsarbete. Människors lika värde, rätt att vara olika och ha lika möjligheter är frågor som jag brinner för. Ett av de effektiva sätten att stärka rättigheterna är att öka kunskaper kring det. Hos barn och unga kan behovet av stöd och råd vara extremt stort, det är därför som jag har valt att ha praktik på BOiU. För att kunna bidra till att stärka barns och ungas röster, så att de ska våga ta ställning i samhället. Hittills har jag bland annat hunnit vara med på ett möte med elever på en förskola, träffat lärarstudenter för att samla tankar och åsikter kring #likarättsprojektet och varit med på dialogmöte mellan barn och politiker, skrivit remissvar och sökt upp kontaktuppgifter till politiker.