Wallin advokatbyrå är ny organisationsmedlem

Wallin advokatbyrå har valt att stödja vårt barnrättsarbete genom att bli organisationsmedlem. ⁠

Kontakt

Sofie Juhlin

Insamlingsansvarig

Sofie är ansvarig för kontakt med annonsörer och företag som vill samarbeta med oss.

018 700 99 39

sofie.juhlin@barnombudet.se

Sofie Juhlin

Barnombudet

Ett lokalt, fristående barnombud

Barnombudet är en ideell förening. Vi arbetar lokalt, regionalt och nationellt, alltid nära barn. Vårt kontor ligger i Uppsala.

Vi har idéburet offentligt partnerskap med Uppsala kommun och Region Uppsala.

Vi är helt fristående från kommun, region och stat. Det ger oss stora möjligheter att agera för barns och ungas rättigheter.

Kontakt

Sociala medier

FacebookInstagramLinkedin

Organisationsmedlemskap är öppet för alla företag, föreningar och andra organisationer som vill ta ställning för varje barns rätt.