Vi besökte Sundsvall – för att bilda nytt expertråd

Barn- och ungdomssjukvården i Sundsvall ska bilda ett expertråd för unga.

Vi åkte dit för att hjälpa dem. Här är några av deras unga experter, och några av Uppsalas. Samt vuxna från deras verksamhet och Martin från Barnombudet i Uppsala.

De unga expertråd vi känner till nu finns i
Uppsala, Lund, Halmstad, Växjö, Örebro, Gävle, Stockholm, Sundsvall, Göteborg, Linköping, Skövde