Välkommen till grupp för far- och morföräldrar

Är du mor- eller farförälder? Välkommen till Barnombudet för att samtala och dela erfarenheter med andra!

Barnombudet

Ett lokalt, fristående barnombud

Barnombudet är en ideell förening. Vi arbetar lokalt, regionalt och nationellt, alltid nära barn. Vårt kontor ligger i Uppsala.

Vi har idéburet offentligt partnerskap med Uppsala kommun och Region Uppsala.

Vi är helt fristående från kommun, region och stat. Det ger oss stora möjligheter att agera för barns och ungas rättigheter.

Kontakt

Sociala medier

FacebookInstagramLinkedin

Vi tar barnkonventionen som utgångspunkt och kan prata om till exempel:

  • Vad innebär barns rättigheter, vuxnas skyldigheter och allas ansvar för dig och ditt/dina barnbarn?
  • Vad är viktigt för dig?
  • Vad tycker du är svårt?

Det går inte längre att anmäla sig.

Information

Första träffen: 24 januari kl 18-19.30
Plats: i Barnombudets lokaler på Drottninggatan 8, Uppsala