Välja vårdcentral? Socialstyrelsen kom på besök …

Ikväll hade Unga Experter möte där vi hade besök av några som jobbar på Socialstyrelsen.

De vill veta vad ungdomarna tyckte om:

1) hur unga idag tar kontakt med vården
2) hur unga använder digitala vårdtjänster
3) vad unga tycker är viktigt när en väljer en vårdcentral. Och vilken information information om vårdcentralen som är viktig för att göra ett bra val.

Några av de unga experterna var med på plats, och en deltog via video. Några hade fått förhinder. Vi som var på plats åt också Tacos från restaurangen i huset.

Vi hade också med några extra experter som annars skriver i ungdomstidningen Word. Läs gärna den tidningen här LÄNK