Vårdguiden 1177

Alla barn som utsätts för våld är i behov av att omgivningen reagerar och att någon ingriper. Vuxna ska ansvara för barn och se till att de växer upp i trygghet.