Vad tycker du om digitala vårdmöten?

Hej alla barn och ungdomar!

Hjälp oss att svara på några korta frågor om att ha digital kontakt med vården. Vi som ställer frågorna är med i en nationell arbetsgrupp för att digitala möten för barn och unga ska bli bättre. Läs om arbetet här om du vill.

  • Dina svar stannar hos oss i gruppen.
  • I frågorna står det vården men vi menar alla ställen där du får hälso- eller sjukvård, som elevhälsan, vårdcentral, sjukhus, tandvården, ungdomsmottagning eller BUP.
  • Med digitala vårdmöten menar vi i första hand video-möten med både bild och ljud som du kan ha i datorn, plattan eller i mobilen.
  • Svara på de frågor du vill.

Länk till enkäten.