Vad behöver du som politiker veta om barnrätt?

Barnombudet erbjuder grundutbildning om barnrätt för politiker inom kommun och region.

Utbildningens innehåll

  • Vad innebär barnrätt?
  • Hur kan jag som politiker förhålla mig till barnkonventionen som lag och som värdegrund?
  • Vad säger rättspraxis idag?
  • Hur kan jag bidra till att barnets rätt genomförs?
  • Vilka verktyg finns för att arbeta med barnrätt inom kommun och region?
  • Hur kan jag som politiker ställa krav och följa upp beslut?

Målgrupp: Förtroendevalda kommun och region – inom alla områden då barnrätt går in i allt.

Tid och datum: Onsdag den 4 oktober kl 15-17.30. 

Plats: Via Teams. Länk skickas ut någon dag i förväg.

Anmäl dig senast: den 27 september.

Kostnad: Utan kostnad för förtroendevalda inom Uppsala kommun och Region Uppsala, då det ingår i partnerskapsavtalen.  För övriga faktureras 500 kr/person.  

Forum och vägledning

För de som gått grundutbildningen erbjuds fortlöpande digitala forum. Det första tillfället blir den 6 december klockan 15.30-16.30. 

Få en anpassad utbildning

Om en specifik grupp (partigrupp, AU, nämnd, styrelse) önskar ett eget liknande upplägg så går det att ordna enligt överenskommelse. Utan kostnad för för förtroendevalda inom Uppsala kommun och Region Uppsala.

Det går inte längre att anmäla sig