Utbildning för dig som arbetar inom Uppsala kommun

Barnombudets barnrättsutbildning för dig som arbetar inom Uppsala kommun innehåller filmer och diskussion i arbetsgruppen.

Kontakt

Lisa Skiöld

Verksamhetschef

018 700 99 31
lisa.skiold@barnombudet.se

Lisa arbetar med samverkan, påverkan och information, samt med stödärenden.

Hon är verksamhetschef och personalansvarig.

Lisa är också ordförande i Barnskyddsrådet.

Vi utbildar er

Kostnadsfritt för Uppsala

Vi kommer gärna ut till arbetsgrupper för att prata med er om barnets rättigheter.

För alla verksamheter i Uppsala kommun och Region Uppsala är våra utbildningar kostnadsfria. Detta gäller även fristående/privata verksamheter inom t ex förskola, skola, socialtjänstuppdrag, omsorg och hälso- och sjukvård.

För övriga verksamheter inom Uppsala län – kontakta oss för prisförslag utifrån omfattning och betalningsförmåga.

Alla våra utbildningar hittar du på sidan Kunskap.

Barnombudet

Ett lokalt, fristående barnombud

Barnombudet är en ideell förening. Vi arbetar lokalt, regionalt och nationellt, alltid nära barn. Vårt kontor ligger i Uppsala.

Vi har idéburet offentligt partnerskap med Uppsala kommun och Region Uppsala.

Vi är helt fristående från kommun, region och stat. Det ger oss stora möjligheter att agera för barns och ungas rättigheter.

Kontakt

Sociala medier

FacebookInstagramLinkedin

Barnombudets barnrättsutbildning för dig som arbetar inom kommunen innehåller film och diskussion i arbetsgruppen.

Filmerna

Filmerna ger grundläggande kunskap om barnets rättigheter och om hur just din verksamhet kan arbeta för att säkerställa dem.

Varje film är ungefär 10 minuter lång.

De går igenom det viktigaste i barnkonventionen och hur detta är relevant för kommunal verksamhet. Separata avsnitt tar upp situationer, lagar och förhållningssätt som rör:

  • skola
  • förskola
  • förvaltning
  • omsorg
  • socialtjänst

Diskussion

Diskussionen utgår från innehållet i filmerna ni sett.

Syftet med diskussionen är att ta reda på hur verksamheten säkerställer att

  • det finns kunskap om barnets rättigheter,
  • de beslut som tas är grundade i barnrätt,
  • skydd och stöd kring barn fungerar,
  • och att barns och ungas röster hörs och påverkar.

I diskussionen kommer ni också att kunna arbeta fram en aktivitetsplan för barnets rättigheter inom områdena Kunskap, Dialog, Beslut och Barn med behov av samverkan och skydd.

Diskussionsmaterial

Hör av dig till oss för att få underlag till diskussionerna.

Filmtrailer