Ungdomsmottagning

Öppen för alla ungdomar från 12 till 19 år. Här kan du träffa barnmorskor, läkare, psykologer och kuratorer helt gratis.