Ungdomscentrum

På ungdomscentrum kan barn och unga få hjälp med bland annat

  • problem med skolfrånvaro, konflikter eller droger
  • stöttning i vardagen om du har problem med psykisk ohälsa, missbruk, våld eller kriminalitet

018- 727 15 50