Unga experterna med diabetes

Tisdag 3 oktober 2017 hade vi möte.

Experterna: Ella, Sid, Erland, Lauryn. Läkaren Inger och barnrättsombudet Martin.
===========================================

  1. Vi skulle haft besök från mottagningen för vuxna med diabetes. Men det blev miss med tiden. Vi tar det nästa möte i december.
  2. Gruppmottagningar. Ja, det gillar alla i gruppen. Nu är det beslutat att alla ska erbjudas det året de fyller 10 år. När resurser finns ska det också erbjudas en gång per år till de fyller 13. Experterna önskar ganska stora grupper: mellan 10 och 15.
  3. Träff för tonåringar. Ja, det vore bra, men är inget som planeras. Experterna tyckte isåfall det är bäst om det blir en grupp för pojkar och en annan för flickor. Vi får prata om det igen.
  4. Slingan – en diabeteskarta. Den används på mottagningen, men experterna var lite osäkra på om de använt den där. Borde skickas hem innan besöket. Vi gillar den och den borde vara standard vid besöken.
  5. Digiala hjälpmedel är ”kolhydratskollen” och ”diabetesgurun” men åsikterna går isär om dem.
  6. Inger hade med sig information om mottagningen. Vi läste dem allihop och diskuterade ord och formuleringar.
  7. Inger hade med sig papper om ”Medicinska mål”. Vi diskuterade dem.
  8. Thomas Jonsland jobbar på Socialstyrelsen. Han var på studiebesök hos gruppen och frågade experterna hur rådet fungerar. Några intervjuades också efter mötet (och på telefon) om hur bra och mindre bra besök i vården kan se ut.

Nästa möte är i december. Då besöker vi Vuxenmottagningen.