Barnrättspriset 2020: Två pris för barns rätt till fysiska aktiviteter

Om Barnrättspriset

Barnrättspriset belönar en verksamhet eller person som arbetat aktivt i Uppsala län med att stärka barnets rättigheter i enlighet med FN:s barnkonvention.

Priset består av äran, ett diplom och ett glaskonstverk av Glashyttan Ulven med bild av Rebecca Karlén. Det har delats ut av Barnombudet sedan 2011.

Läs mer om Barnrättspriset och se alla pristagarna.

Kontakt

Mårten Markne

Kommunikatör och it-ansvarig

018 700 99 36

marten.markne@barnombudet.se

Mårten Markne, kommunikatör på Barnombudet i Uppsala län, 2017

Mårten har hand om kommunikation och håller i it och sånt på kontoret. Han arbetar också med stödärenden och tar hand om praoelever. Mårten är Barnombudets dataskyddsombud.

Årets två barnrättspris speglar två sidor av hur samhället och vuxna kan se till att barns rätt till utveckling via fysisk aktivitet kan tillgodoses.Prismottagarna är Elisabet Jonsson, plan- och byggchef vid Uppsala kommun, och Rami Younes, engagerad ideell idrottsledare.

Elisabet Jonsson har framgångsrikt drivit frågan om barnrättsperspektiv inom Uppsala kommun, bland annat i processen att ta fram en ny riktlinje för förskolors och skolors utemiljö, i barndialoger om lekplatsutveckling och i barnkonsekvensbeskrivning av den fördjupade översiktsplanen. Tillgången till tillräckligt stora ytor som kan stimulera till kreativ lek med hela kroppen har stor betydelse för barns utveckling och hälsa. Att det finns en kommunal riktlinje kan komma att förändra tillvaron för många barn nu och framöver i ett Uppsala som växer så det knakar. Rami Younes är en enastående person som engagerar sig i barns utveckling både som familjehem och ideellt genom sitt engagemang i Palestinska FF. Han bidrar med både tid och pengar, bland annat genom att arrangera nattfotboll i Gottsunda. Genom att skapa kreativa aktiviteter som kan locka nya målgrupper till rörelse bidrar Rami till att alla barn får utvecklas. Ideella ledare är avgörande för många barn och ungas uppväxt och Rami är ett gott exempel på detta.