Turnéhöst med barnets rättigheter i nya nyhetsbrevet

I oktobers nyhetsbrev är vi på turné med teater i skolor och samtalar med tjänstepersoner och politiker i några av kommunerna i Uppsala län. Dessutom finns det en hel del nyheter om patientråd.

Kontakt

Lisa Skiöld

Verksamhetschef

018 700 99 31
lisa.skiold@barnombudet.se

Lisa arbetar med samverkan, påverkan och information, samt med stödärenden.

Hon är verksamhetschef och personalansvarig.

Lisa är också ordförande i Barnskyddsrådet.

Något som slagit mig är hur mycket bra verksamhet och hur många bra människor det finns i vårt samhälle.

Jag har de senaste veckorna träffat tjänstepersoner och politiker i några av kommunerna i Uppsala län och lyssnat på hur de arbetar med barnrätt.

Något som slagit mig är hur mycket bra verksamhet och hur många bra människor det finns i vårt samhälle. Det är skönt att tänka på det mitt i kampen för att varje barn ska få sina rättigheter tillgodosedda. För vi ser ju också hur mycket det är som fortfarande behöver ändras

Vi jobbar som vanligt på alla möjliga sätt och nivåer; i klassrum med teater och workshop, genom att ta fram nya metoder och funktioner kopplade till föräldraskap, eller som en del av nationella utredningar. En sådan utredning ligger till delvis grund för ett nytt regeringsförslag om åldersgränser och direktåtkomst till vårdjournal.

Du som får det här kan bidra till barnrätten på många sätt – troligen i ditt arbete, men också genom att bli medlem hos oss, eller att sprida vidare något i det här nyhetsbrevet.