Transformering

Transformering.se finns bland annat information om olika begrepp, rättigheter, relationer och könsbekräftande vård. Sidan drivs av RFSL Ungdom och RFSL. De kan även svara på frågor och agera bollplank.