Tips – för att bilda ungdomsråd i barnsjukvården

Unga samordnare Ella har skrivit en handbok för hur rådet arbetar i Uppsala. Läs den här.

 

Här nedanför kan du läsa några tips från Martin Price och Anna Gutniak som arbetat med ungdomsråd i vården i flera år.

1) Bestäm er i ledningsgruppen. Om den unga gruppen bedöms viktig för er kommer medlemmarna att känna det och dialogen fungera bättre.

2) Utse en eller ett par medarbetare som är stöd- och kontaktpersoner för gruppen. Någon av dem får gärna vara med i ledningsgruppen, i annat fall utses någon av er chefer att vara i nära kontakt med kontaktpersonerna och gruppen.

3) Kontaktpersonen får viss tid avsatt för att (i normalfallet) kunna delta vid mötena, samt en viss budget för fika och den ersättning som medlemmarna erbjuds.

4) Skapa kontinuitet genom att minst månatligen ha ungdomsrådet och dess ärenden som punkt på ledningsgruppens dagordning. Genom denna planering vet gruppen när de kan förvänta sig svar på sina förslag och ni som ledningsgrupp håller känslan av relevans levande i gruppen genom att de får aktuella frågor.

5) Tänk brett i vad de unga kan och vill tycka till om. Inkludera dem i utvecklingsfrågor, lokalplanering, enkätutformning, avvikelsehantering och i nöjdhetsmätning. Bjud in dem till medarbetares introduktion och fortbildning.

6) Medlemmar till gruppen kan väsentligen bara rekryteras av er medarbetare. Avhoppen från grupperna är mycket få, men ungdomarna måste ha hjälp av er att hitta de som vill vara med. Det kan till en början vara enklast att rekrytera patienter med kronisk sjukdom i er mottagningsverksamhet, men även unga med cancer eller med unga anhöriga (tex syskon) kan delta.

7) När gruppen formats och har viss självständighet kan ni tim-arvodera en av medlemmarna som ung samordnare. I samarbete med er verksamhetens kontaktperson kan samordnaren förbereda gruppens agenda och ha det mesta av kontakterna kring ärenden.