Terrafem

Tjej- och kvinnojour för kvinnor med utländsk härkomst. Kan ha samtal på över 60 olika språk. Telefon: 020-5210010, kl 9-18