Susan – barn- och ungdomsvetare

Jag heter Susan Mowlid och gör praktik på Barnombudet. Jag är masterstudent i barn- och ungdomsvetenskap på Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet och brinner för barns och ungas rättigheter i samhället. Jag har en kandidatexamen i beteendevetenskap med inriktning pedagogik. Utbildningen ger mig kunskap om barns och ungas villkor i samhället och kulturen, och jag studerar deras rättigheter och möjligheter till inflytande i frågor som rör deras egna liv, framtid och samhället i stort. På Barnombudet får jag möjlighet att tillämpa min kunskap och se hur man kan arbeta med barnkonventionen i praktiken. Till exempel får jag lusläsa dokument, göra film, delta i föreläsningar och verksamhetsbesök med barnrättsutbildningar, samt fördjupa mig i ämnen om barn och unga i relation till frågor som rör deras liv. Det är jätteinspirerande att arbeta tillsammans med människor som försöker finna nya vägar att stärka barn och ungas rätt att uttrycka sig och få sina behov tillgodosedda.