Stormöte måndag 4 december

När en patient växer upp och ska lämna barnsjukhuset.

  • Hur ska det göras bäst?
  • Vilken hjälp och information behövs?
  • Hur vill du ha det?

Möte för unga experter och ansvariga på barnsjukhuset.

Tid: måndag 4 december kl 16.30-18.00

Plats: en trappa ned på barnsjukhuset. I lokalen Ulmstensalen.

Sprid det till alla du känner som vill vara med och påverka.