Sommarjobbarnas filmer 2020

Efter tre veckors jobb har arton kommunutvecklare gått på en sista veckas sommarlov innan de börjar gymnasiet. Se filmerna om deras arbete här! Läs mer om sommarjobb hos oss på boiu.se/sommarjobb Maisha och Hanna har arbetat med att öka undervisningen om rasism i skolan. De har publicerat en debattartikel i Nyhetsmagasinet ETC och kommer under hösten att fortsätta träffa riksdagsledamöter och andra beslutsfattare med slutmålet att få igenom en motion i riksdagen. De har samlat in över 14.000 namnunderskrifter för sitt förslag.

Sam, Alexander, Clara och Johan har verkat för att införa ett ungdomsfullmäktige i Uppsala. De intervjuades om det i UNT den 5 augusti. De kommer under hösten att fortsätta påverka kommunen för att förslagen ska bli verklighet.

Ellen, Matilda och Elina har lagt fokus på att förebygga sexualbrott och öka tryggheten. De har publicerat en debattartikel i UNT och skickat in stora mängder förslag och synpunkter på området till politiker, tjänstemän och andra berörda personer.

Vera, Reia, Farina, Alva och Sisela har arbetat för att öka satsningarna på förorten i Uppsala. De menar att ett starkt föreningsliv och sociala satsningar är viktiga för att öka tryggheten i de mest utsatta områden. De har träffat såväl politiker som tjänstemän som arbetar med frågorna.

Martin, Axel, Hannes och Obada har verkat för att göra kollektivtrafiken i Uppsala billigare. De har haft kontakt med politiker på regional, kommunal och statlig nivå och samlat in synpunkter från barn och unga kring hur de upplever kollektivtrafiken.