Socialtjänstens mottagningsenhet

Hit vänder du dig för att anmäla om du misstänker att ett barn far illa. 018-727 52 30

Vid akuta ärenden eller önskan om att vara anonym: 018-727 43 00