Senaste mötet

Den 3 mars hade vi möte.

6 ungdomar och Martin från Barnombudet var med. Vi lagade egen mat: färsk pasta, pesto och avslutade med glass.

 

Några i gruppen har varit gäst-experter på läkarprogrammet i Stockholm. Där får studenterna ställa frågor till de unga experterna om hur det är att vara i barnsjukvården. Väldigt bra och givande, för alla.

Vi är också i kontakt med några andra unga expertråd i landet. Kanske ska vi göra mer saker ihop.

En hemsida för barn och unga, som ska likna 1177 håller på att tas fram. Den kommer heta MediPrep. De som gör sidan vill ha med våra unga experter. Vi vill hjälp till.

Ella och Martin ska skriva till barnsjukhuset i Uppsala, för att få igång ett starkare samarbete igen, efter pandemin. Vi ska också boka det efterlängtade studiebesöket på ambulansen.

Vi diskuterade vilka ärenden gruppen ska börja jobba med nu 2022. Vi vill fortsätta med:

  • hur det ska fungera när en ungdom ska flyttas över till vuxensjukvården
  • hur det fungerar när studenter är med på barnsjukhuset, och gör praktik som läkare, sjuksköterskor med mera. Ibland känns det fel att som unga patient prata med sin ordinarie behandlare, när en främling är med i rummet.
  • och en hel del andra frågor

 

Unga Experter bjuds ofta in att vara med på möten och konferenser. Och hjälpa andra unga råd att starta. Alla medlemmar i rådet går i skolan, och vi hinner inte med allt. Vi diskuterade hur vi ska göra.