Senaste mötet – 12 februari

Anteckningar från mötet 12 februari 2020

  • Sjukhusmaten – vad tycker unga om den. Avdelningschef Sara har lämnat ut enkäter till barn 6-12 år och fått in svar. De flesta är mycket nöjda, men några tycker det är för söta frukostar och dåligt med allergikost. Vi kanske ska göra en större enkät där det också görs reklam för Unga Experter.
  • Samarbete med forskningen på barnsjukhuset. Vi ska hitta bra sätt att ha kontakt med forskare.
  • Kontakt med andra Unga Experter i landet. Ett telefonmöte planerat till 4 mars. Mejla martin.price@boiu.se om du vill veta mer.
  • Patientnämnden har en reklamfilm som har debatterats. Läkaren ser stor och läskig ut och har en stor hammare. Unga Experter erbjuder sig att hjälpa till om det görs en ny film.
  • Vi vill bli fler medlemmar i gruppen. De som jobbar på barnsjukhuset har en folder att dela ut. Affischer finns. Om det inte blir fler kan Unga Experter istället ha fler enkäter. Då kan de komma till tals som inte gillar eller vill gå på möten. Vi kan också ha andra roliga saker som händer vid ett möte – som att spela bowling, besöka Tom titts eller Turbo.
    Vi kan också ha ett större öppet möte där föräldrar också bjuds in. Vi ska också skriva en artikel i en föreningstidning ex. Diabetesförbundets tidning. Och i en ungdomstidning som KP.
  • Färg på väggarna i sjukhuset. Ett förslag är att måla halva väggen i en lugn färg, eller bara ha ett brett streck med färg rakt över väggen. Då tröttnar man inte lika fort. Unga Experter kan göra en enkät för att höra vad andra unga tycker.
  • Konst som finns på väggarna. Vi diskuterade om Unga Experter ska vara med och tycka till. Kanske främst för de lokaler där bara barn och unga vårdas. Men vi är lite för få nu. Vi avvaktar.
  • Instagram – där ska medlemmar i Unga Experter kunna visa upp sig. Kajsa gör frågor.