Samtal om barns rätt till bostad

Barn har rätt till en god, trygg bostad. Men barnfamiljer är en av de snabbast växande grupperna som lever under osäkra boendeförhållanden. De mest utsatta har också fått det sämre. Tak över huvudet är inte tillräckligt – vi behöver se till att alla barn har ett stabilt och fungerande hem. Välkommen till ett samtal där vi belyser dessa frågor.

Kontakt

Lisa Skiöld

Verksamhetschef

018 700 99 31
lisa.skiold@barnombudet.se

Lisa arbetar med samverkan, påverkan och information, samt med stödärenden.

Hon är verksamhetschef och personalansvarig.

Lisa är också ordförande i Barnskyddsrådet.

Barnombudet

Ett lokalt, fristående barnombud

Barnombudet är en ideell förening. Vi arbetar lokalt, regionalt och nationellt, alltid nära barn. Vårt kontor ligger i Uppsala.

Vi har idéburet offentligt partnerskap med Uppsala kommun och Region Uppsala.

Vi är helt fristående från kommun, region och stat. Det ger oss stora möjligheter att agera för barns och ungas rättigheter.

Kontakt

Sociala medier

FacebookInstagramLinkedin

Program: Några korta presentationer kring problembeskrivning och möjliga lösningar. Därefter ett samtal om hur vi tillsammans och var för sig kan förbättra tillvaron och uppfylla barns rättigheter i bostadsfrågan. 

  • När: 25 januari 2023, kl 9-11.30
  • Var: I Barnombudets lokal på Drottninggatan 8 i centrala Uppsala. 
  • För vem: Inbjudan går till hyresvärdar, såväl allmännyttan som privata, till hyresgästföreningen, vräkningsförebyggare hos kommunen, Handelskammaren samt ansvariga inom bostadsfrågan på Uppsala kommun och hos länsstyrelsen. 

Det går inte längre att anmäla sig.