Samhällsvägledare

Samhällsvägledare och kulturtolkar arbetar med att ge familjer information om hur svensk socialtjänst fungerar.