Praktikanter hösten 2023

Här sitter terminens praktikanter och pratar med Lisa. ⁠

Sofie och Alicia läser Socionomprogrammet på Uppsala universitet. ⁠

Emma läser mastersprogrammet i Global hälsa på Uppsala universitet, där hon tidigare har läst en kandidat i biomedicin. ⁠

Maja läser en kandidat i mänskliga rättigheter på Lunds universitet. ⁠

Så här säger de om vad det gör här:⁠

”Uppgifterna på Barnombudet är väldigt varierande och spännande, och ingen dag är den andra lik. Vi får bland annat hjälpa till i planeringen typer av projekt, träffa alla från politiker till barn, och följa med på olika möten och föreläsningar.”⁠

”Här på Barnombudet vill vi stötta arbetet med att stärka barns och ungas röster och rättigheter. Vi vill att barn får det stöd och hjälp som de behöver och har rätt till och att inget barn faller mellan stolarna.”⁠