Patientupplevelsen

Torsdag den 21/4 deltog Unga Experter på en workshop på Akademska Sjukhuset. Arbetet heter Patientupplevelsen och man vill se över vad som kan förbättras för att det ska bli trevligare, lättare eller bättre att besöka sjukhuset.

 

Rådet fick tillsammans komma fram till de saker som vi tycker är allra viktigast för våra vårdbesök och vad som bör förbättras. Några av dessa saker var trevliga miljöer, digitala kartor, gott om parkeringsplatser, bättre restaurang på barnsjukhuset, digitala kallelser med mera. Dessutom bjöds det på fika.