I Arvsfondsprojektet Likarätt deltog barn, unga och vuxna i att skapa webbutbildningar för barn, elever, personal och vårdnadshavare.

Det går fortfarande att använda utbildningen Likarätt.

Till Likarättsutbildningen

Projekttiden är slut men det går fortfarande att använda utbildningen Likarätt.

  • Praktiskt arbete med ­barn­konventionen.
  • Gratis och lätt att använda.
  • För att motverka kränkningar och främja alla elevers lika rättigheter.
  • Läs mer och gör utbildningen

Likarättsutbildning drevs av Barnombudet som ett Arvsfondsprojekt maj 2018-juni 2021 i samarbete med Östersunds kommun. Barn/unga och vuxna från förskola till gymnasiet i Uppsala och Östersund var med och skapade utbildningar för barn/elever, personal och vårdnadshavare.

De olika utbildningarna kräver inte några förkunskaper och är på grundläggande nivå. Alla förskolor och skolor kan använda utbildningen kostnadsfritt.