Nexus

På Nexus kan de hjälpa till om du är utsatt för hot eller våld av din partner eller före detta partner, av släktingar eller någon annan närstående. Anhörig till en utsatt kan också höra av sig.