Nellie – kommunikatörspraktikant

Hej! Nellie heter jag och är kommunikatörspraktikant på Barnombudet i Uppsala län under vårterminen. Just nu står jag emellan två utbildningar – min avslutade kandidat i retorik på Södertörns högskola och mitt kommande år på heltidsprogrammet Public Relations på Berghs school of communication. Vad är då bättre än att passa på att få erfarenhet från det riktiga arbetslivet? Nä precis. Så varför söker man sig som retorikkonsult/PR-person till ett barnombud? Förutom en överhängande känsla av att vilja förändra världen så tror jag starkt på att använda marknadsföringsstrategier och försäljningsteknik för att lyfta fram sådant som faktiskt BETYDER något och inte bara sälja dyra hörlurar. Kort sagt så tror jag att hur man formulerar sig kring barnrätt är avgörande för att omgivningen ska lyssna och vilja ta aktion! När jag inte stör kommunikatör-Mårten med frågor om intranätet och den grafiska profilen har jag bl.a. hunnit ta fram underlag till en informationsfilm om barnkonventionen, varit med och planerat skolbesök för att i nuläget fundera på topics för de kommande artiklarna i tidningen Ord och trixa med lite grafiskt material.