Nästa möte – torsdag 6 december

Unga Experter har nästa möte torsdag 6 december, kl 16.30. Vi är på barnsjukhuset, en trappa ned till vänster i ”Ulmstensalen”.

Vi planerar för ett studiebesök på vuxen-diabetes i vår. Vi planerar också för en tipspromenad för barn och unga i sjukhusets kulvertar.

Fler förslag? mejla Kajsa på samordnare@ungaexperter.se eller på Instagram

Vi följer upp vad som sades på senaste mötet.

Vi ser vilka förslag som kommit till Idékraft